El millor residu és el que no es genera

BOSSES FETES AMB ROBA REUTILITZADA PER A LA COMPRA A GRANEL

OBJECTIUS

L'Associació Teleia és una entitat sense ànim de lucre.

L’objectiu general és crear dinàmiques i donar solucions per reduir el malbaratament dels recursos del planeta.

Els objectius concrets en els quals estem treballant per reduir la petjada ecològica són:

economia circular

La generació d'economia circular.

En retornar al circuit peces de roba transformades en bosses per la compra a granel, per embolicar regals, per endreçar objectes... estem generant economia circular. 

La indústria tèxtil és la segona més contaminant del món. La mitjana de consum de roba a Espanya és d'un parell de peces per mes i persona, això vol dir que també llencem una quantitat de roba equivalent, i un 89% dels residus tèxtils van a parar a l'abocador.

reducció de l’ús de les bosses de plàstic

La reducció de l’ús de les bosses de plàstic o biodegradables i de les paperines d’un sol ús. 

La majoria de plàstics biodegradables contenen plàstic a part de matèries orgàniques i en descompondre's romanen en el medi ambient en forma de microplàstics. 

Es precisen grans extensions de terreny pels conreus per cultivar la fècula dels bioplàstics i els arbres per fer paper. Aquest tipus de cultius intensius necessiten gran quantitat d’aigua, fertilitzants i agrotòxics.

disminució del malbaratament

La disminució del malbaratament alimentari en els restaurants i bars. 

A Catalunya, un 32% del pes dels residus municipals generats en llars, restauració i hostaleria corresponen a menjar comestible desaprofitat. Cada any es llencen 250 mil tones de menjar, és a dir, 35kg per persona que correspon a un 7% dels aliments adquirits. Això suposa una petjada ecològica equivalent a l'ús de 234.022ha. de conreu, que correspon a una emissió de més de 520 mil tones de gasos d'efecte hivernacle, per la qual caldrien 20.300 automòbils en la seva vida útil.

inserció social

El foment de la inserció social i laboral, i l'empoderament de les persones, ensenyant com construir un projecte d'emprenedoria. 

Convidem a acompanyar-nos en tot el procés a persones que vulguin aprendre a iniciar un projecte. 

Cada cop més, dins d'una societat en decreixement, caldrà que les persones ens empoderem i siguem emprenedores per poder construir una societat on fer xarxa i les relacions i els intercanvis de proximitat siguin la base d'una economia que posarà al centre a les persones per davant dels diners.

generacions

Ho fem perquè volem deixar a les futures generacions un món millor.

Els ho devem.